Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020