Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Konferencja  

Architektura przyjazna seniorom

 

Warszawa, 26 listopada 2019

Architektura przyjazna seniorom

Czas i miejsce

26.11, 08:30 – 15:00

Novotel Warszawa Centrum

Podczas konferencji omawiana będzie tematyka dotycząca szeroko rozumianej architektury przyjaznej osobom starszym. Zagadnienia poruszane w ramach konferencji dotyczyć będą przykładów rozwiązań i wytycznych dla tworzenia oraz przystosowywania przestrzeni i obiektów przyjaznych seniorom (ze szczególnym uwzględnieniem prewencji upadków) – w tym projektowania obiektów szpitalnych, oddziałów geriatrycznych, oddziałów dla przewlekle chorych, ZOL, ZPO, Domów seniora, mieszkań seniorów i przestrzeni publicznej uwzględniającej potrzeby seniorów. Wśród wykładowców, znajdą się praktycy w zakresie planowania obiektów w ochronie zdrowia. 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

8.45 – 9.30 

Rejestracja uczestników

9.30 – 9.40 

Otwarcie konferencji - przywitanie gości i uczestników

Dyrektor NIZP-PZH

9.40 – 10.00 

Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem danych epidemiologicznych oraz demograficznych w odniesieniu do urazów osób po 60 roku życia  

Magdalena Krysińska-Pisarek           

10.00 – 10.30 

Przestrzeń miejska, rekreacyjna i usługowa - standardy architektoniczne umożliwiające ujednolicenie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektów dla seniorów 

Agnieszka Labus

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 11.30

Design dla seniorów (kolory, materiały, faktury, przedmioty użytku codziennego)

Iwona Benek

11.30 – 12.00

Mieszkanie 60+

Agnieszka Cieśla

12.00 - 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.00

Ogólne zasady projektowania 60+ na przykładzie projektu przychodni przyjaznej osobom starszym - wytyczne dla grupy inwestorów i organizatorów opieki dla seniorów w warunkach stacjonarnych w placówkach ochrony zdrowia i placówkach opiekuńczych 

Michał Tomanek

13.00 – 13.30

Projektowanie szpitalnych oddziałów geriatrycznych– wytyczne do zaprojektowania formy organizacyjno-strukturalnej dla seniorów w obiektach przeznaczonych dla seniorów  w szczególności zasad projektowania oddziału /szpitala o profilu geriatrycznym

Anna Szewczenko

13.30 - 14.00

Szpital geriatryczny – przykład wdrożenia dobrych praktyk architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych zasad projektowania obiektów ochrony zdrowia przeznaczonych dla seniorów

Anna Brzeska-Mikoda

14.00 – 14.10

Podsumowanie konferencji

14.10 – 15.00

Lunch

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Konferencja szkoleniowa dla osób powiązanych z planowaniem zagospodarowania miasta, w tym 

 • architekci

 • organizatorzy opieki (np. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków i stowarzyszeń)

 • pracownicy wydziałów inwestycji, administracji i zamówień publicznych

 • inwestorzy publiczni i prywatni

 • potencjalni realizatorzy projektów w formie standardów tzw. jednostek funkcjonalnych (np. pracownie architektoniczne, wydziały architektury i wydziały planowania administracji publicznej)

 • studenci wydziałów architektury

 • studenci wydziałów nauki o zdrowiu

 • przedstawiciele organizacji pacjenckich

 • inne osoby zainteresowane tematyką konferencji

 • kadra zarządzająca placówkami medycznymi

 • urzędy, jednostki samorządowe

 • administratorzy budynków takich jak przychodnie, szpitale, domy spokojnej starości, centra terapeutyczne, świetlice i inne miejsca spotkań osób w podeszłym wieku