Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Baner_Seniorzy_1195x635pix-3.jpg
Baner_Architekci_1195x635pix copy.jpg

BEZPŁATNE SZKOLENIE E-LEARNINGOWE: ZASADY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA DLA SENIORÓW

https://elearning.pzh.gov.pl

hasło: ARCH2019

 

Senior w mieście to strona rejestracyjna przeznaczona dla konferencji organizowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

 

Wydarzenia odbywały się w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia, zadania:  „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa”. 

Organizator konferencji

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) to wiodący ośrodek naukowy w kraju w dziedzinie zdrowia publicznego.

Instytut skupia wielu ekspertów z różnych obszarów medycyny i zdrowia. Od ponad 100 lat nasi eksperci dbają o Państwa bezpieczeństwo poprzez wykrywanie zagrożeń zdrowia oraz wskazywanie najlepszych możliwości w ich zapobieganiu i zwalczaniu.

Cel ten realizowany jest m. in. poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie:

  • zdrowia publicznego i promocji zdrowia;

  • mikrobiologii lekarskiej i epidemiologii chorób zakaźnych;

  • ochrony środowiska;

  • bezpieczeństwa żywności.

Do podstawowych zadań statutowych NIZP-PZH należy:

  • Monitorowanie sytuacji zdrowotnej ludności i zmniejszanie nierówności w zdrowiu;

  • Monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka występujących w środowisku oraz ocena bezpieczeństwa żywności i wody przeznaczonej do spożycia, w tym dla europejskiego systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w żywności (Rapid Alert System for Food and Feed);

  • Ocena skuteczności metod zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym zagrażającym zdrowiu społeczeństwa oraz uczestnictwo w programach WHO w zakresie eliminacji chorób zakaźnych.

NIZP-PZH stanowi wsparcie naukowe i merytoryczne dla Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dokonuje oceny sytuacji epidemiologicznej i demograficznej kraju pod kątem identyfikacji zagrożeń ze strony czynników ryzyka, jak i proponuje działania zapobiegawcze. NIZP-PZH uczestniczy w działaniach antykryzysowych np. w czasie powodzi oraz w sytuacji wystąpienia ognisk chorób szczególnie niebezpiecznych lub zawleczonych do kraju. 

NIZP-PZH jest instytucją opiniodawczą dla Sejmu i rządu RP, organizacji pozarządowych i instytucji zainteresowanych oceną ryzyka i wskazaniem sposobów unikania zagrożeń. Eksperci NIZP-PZH uczestniczą także w procesie tworzenia i monitorowania istotnych programów dotyczących zdrowia publicznego w Polsce (Narodowy Program Zdrowia 2016-2020), przygotowują okresowe raporty o stanie zdrowia ludności Polski.

Instytut prowadzi szkolenia z zakresu zdrowia publicznego, epidemiologii i mikrobiologii w oparciu o współczesną wiedzę, nowoczesne narzędzia i ponad 100-letnie doświadczenie.

KONTAKT

Kamila Król tel. 888 77 06 51

www.agencjacity.pl

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

2019 @AgencjaCITY.pl